BEVALLING NIKITA MEGAN VAN DE OVERSTORT  14-05-2013

************************

Om 15.00 is het vruchtwater gebroken.

**********De eerste pup is geboren om 20.35 uur, een teef

De tweede pup, een teef is geboren om 20.50 uur

*************************

 
**De derde is een reu, geboren om 21.25 uur****De vierde, geboren om 21.55 uur is weer een reu**

**Pup 5 is weer een teef en geboren om 23.25 uur**

**Pup 6 ook een teef kwam om 23.40 uur ter wereld**

**Pup 7 een reu was er om 00.35 uur**